Joomla Free Templates by BlueHost Coupon

De kleuren van Vincent van Gogh

Outputsturing en effectmeting zijn gevleugelde termen bij het besturen van organisaties. In mijn jaren bij het waterschap heeft mij dit de nodige hoofdbrekens bezorgd. Zoals bij het opstellen van het jaarverslag, waarin naast de financiële verantwoording het ook gaat om de inhoudelijke prestaties. Wat kan er geschreven worden over de prestaties van het waterschap en de effectiviteit ervan over een periode van één jaar? De jaarcyclus is eigenlijk te kort om over te rapporteren, projecten hebben sowieso meestal een meerjarig karakter. Mijn gevoel hierover werd versterkt door een gesprek dat ik had met een van de waterschapbestuurders. Zijn boerenbedrijf grenst aan één van de mooie Twentse beken. In de vorige eeuw overstroomde het boerenland steevast bij hevige regenval. In deze tijd werd er door Twentse textielfabrieken rechtstreeks ongezuiverd afvalwater op de beek geloosd. Zo kon het gebeuren dat het boerenland er na zo’n overstroming uitzag als een van de kleurrijke schilderijen van Vincent van Gogh. De boer hoopte dan op een volgende stevige regenbui zodat de kleurstoffen weer van het land zouden spoelen en door de beek worden afgevoerd. Deze situatie is in deze tijd niet meer voor te stellen. Ik realiseerde me dat er op het gebied van schoon water en droge voeten veel is bereikt als je het over een veel langere periode dan één jaar bekijkt. Ik erkende het betrekkelijke belang van een jaarverslag en boog mij weer over de definities en tabellen met output- en effectgegevens.